WPU04

650.000 

KÍCH THƯỚC 1208 × 123 × 12 mm
802 × 123 × 12 mm
802 × 123 × 12 mm