U1173-V

350.000 

KÍCH THƯỚC 1223 × 130 × 12 mm
1208 × 130 × 12 mm